อยากรวยต้องรู้! พ.ร.บ.ป่าไม้ ปลดล็อคตัด “ไม้หวงห้าม” และ “ไม้หายาก” ในที่ดินตัวเอง

Last updated: 20 ก.พ. 2563  |  4862 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อยากรวยต้องรู้!  พ.ร.บ.ป่าไม้ ปลดล็อคตัด “ไม้หวงห้าม” และ “ไม้หายาก” ในที่ดินตัวเอง

  อยากรวยต้องรู้! พ.ร.บ.ป่าไม้ ปลดล็อคตัด “ไม้หวงห้าม” และ “ไม้หายาก” ในที่ดินตัวเอง

โดยปกติแล้วการตัดไม้หวงห้าม และไม้หายาก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับเดิม ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ถือเป็นการปลดล็อค ให้ตัด “ไม้หวงห้าม” รวมถึง “ไม้หายาก” ในที่ดินเอกชน และที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ ทั้งโฉนด นส.3 ก. ใบจอง สค.1 หรือในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ล่าสุด นี้ดียังไง?

 วันนี้เราจะมาสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ป่าไม้ฉบับใหม่ ให้ชาวเลื่อยยนต์ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆกันนะคะ

 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ โดยการส่งเสริมให้ที่ดินที่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ากลายเป็นพื้นที่สีเขียว
 นิรโทษกรรมผู้ที่เคยโดนคดีตัดไม้ในที่ดินตนเอง
 ประชาชนมีรายได้จากการปลูกไม้ และตัดไม้ในที่ดินของตนเอง

ทั้งนี้ ก่อนที่จะชาวเลื่อยยนต์ทุกท่านจะหันมาประกอบอาชีพตัดไม้กันอย่างจริงจัง อย่าลืมตรวจสอบชนิดของเลื่อยยนต์ และคุณภาพของโซ่เลื่อยก่อน ว่าเหมาะสมสำหรับการตัดไม้หรือเปล่า? เพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้งานนะคะ และก่อนจะจบบทความนี้ เราขอทิ้งท้ายด้วยเกร็ดความรู้อีกเล็กน้อย เกี่ยวกับ “ไม้หวงห้าม” จำนวน 158 ชนิด และ “ไม้หายาก” อีก จำนวน 13 ชนิด ที่กฎหมายใหม่ครอบคลุม ให้สามารถปลูก และตัดไปขายได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ต้องขออนุญาต นั้นมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

“ไม้หายาก” 13 ชนิด คือ

1.กระเบา กระเบาน้ำ กระเบาใหญ่
2.กำจัดต้น มะแข่น แขว่น มะข่วง ลูกระมาศ
3.กำยาน
4.จันทน์ชะมด
5.จันทน์หอม
6.จันทนา จันทน์ขาว
7.ตีนเป็ดแดง เยลูต
8.ปะ กระ
9.รง รงทอง
10.สนแผง สนใบต่อ แปกลม
11.สำรอง พุงทะลาย ท้ายเภา
12.แสลงใจ แสลงไหน แสลงทม แสลงเบื่อ แสงเบื่อ มะตึ่ง ตึ่งต้น บึงกา ตูมกา ตึ่งตูมกาขาว และ
13. แหลง แสลง ยวนผึ้ง ผึ้ง ลุง

“ไม้หวงห้าม”158 ชนิด คือ

1. กระเจา กระเชา
2. กระโดน ปุย
3. กระถินพิมาน กระถินป่า แฉลบขาว แฉลบแดง ปี้มาน สีเสียดแก่น สีเสียเหลือง สีเสียดเหนือ สีเสียดขี้ช้าง
4. กระท้อน สะท้อน ท้อน เตียน มะต้อง มะติ๋น สะท้อนนก 5. กระท้อนรอก ท้อนรอก หมากมุ่น มะมุ่น มะมุ่นดง
6. กระทุ่มหมู กระทุ่มขี้หมู กระทุ่มนา ตุ้มกว้าว
7. กระบก หมากบก มะมื่น มะลื่น หลักกาย
8. กระบาก บาก ตะบาก ปีก ช้าม่วง ปีงู
9. กระบากดำ มะรันตีสะดา
10. กระเบาลิง กระเบากลัก กระเบียน กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง ดูกช้างเบา
11. ก่อ มะก่อ กอ ค้า
12. กระเจียน ขะเจียน โมดดง สะบันงาป่า ยวงอึ่ง ยางโดน ยางโอน
13. กะทังหัน กระทิง กังหัน ตังหัน ตันหน พะอง ชวด สารภีทะเล สารภีแนน เนาวกาน ตางอ ตาหงอ
14. กัดลิ้น ขี้อ้าย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลำใยป่า พญาไก่เถื่อน
15. กันเกรา ตำเสา มันปลา
16. ก้านตอง ก้านทอง ขันทอง เปรียง 17. ก้านเหลือง สะแกเหลือง ตุ้มคำ ขมิ้นทอง มินตอง
18. กาลอ
19. กำลังเสือโคร่ง
20. กุ๊ก กอกกั๋น อ้อยช้าง
21. กุหลิม กระเทียมต้น
22. เกด 23. เกล็ดลิ่น คอแลน คอเหี้ย พรวน ตะกวดร้องให้ แลนบาน แลนง้อ แลนวา แลนให้
24. เกว้า ขว้าว กาว กว้าว ตองเหลือง ขมิ้นต้น
25. แกแล เข เหลือง แกเล
26. โกงกา พังกา ลาน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่
27. ไกรทอง เจตมูล เจ็ดหมุน เข็ดมูล แก่นแดง
28. ขนาน จำปีแขก ลำป้าง ตากวาง หำม้า หำฮอก กะนวล ขะนวล สากกะเท้า สนานดง สร้อยพ้าว ข้าวตาก จ้าหลอด หำรอก ตองม่อม หำอาว
29. ขนุนปาน ขนุนป่า มะหาด หาด หาดหนุน ไสน หาดส้าน ตาปัง ตังเก ไฉน กะเอาะ เอาะ ออก มะออก
30. ขมิ้นดำ ไข่เขียว ไข่ไก่เขียว ปาด เขียว โดแหลม ตะเคียนซวย ส่วย เบ้เขียง ชานอ้อย พุ่มเขียว ปาดหลังเขียว
31. ขะเจ๊าะ สาธร คำแมบ คะแมด จั่น ค่าขี้หมู ขี้หมู แชะ กาแซะ กะแซะ
32. ขะไต๋ ดูช้างย้อย กะไต๋ หมาเหนียว ลูบลีบ
33. ขี้เหล็กป่า แสมสาร ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กโคก 34. เขลง หมากเค็ง หยี นางดำ กายี 35. ด่าหด ดูกเน่า
36. คาง คางแดง มะขามป่า มะขามผี พฤกษ์ ปันแถ ถ่อน ทิ้งถ่อน มะขามโคก
37. ค้างคาว ตะพุุน กะพุน สะขุน ลางสาดเขา
38. คูน ลมแล้ง ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์
39. เคี่ยม
40. เคียมคนอง
41. แคหิน แคผอย คอหวาย แคก้อง แคสี แคยอดดำ แคเขา แคทราย ฮังแฮ้ง
42. เงาะป่า หมักแวว
43. จันทร์ดง จันทร์ป่า
44. จันทร์ทอง
45. จำปีป่า จำปาซ้อน จำปา จำปาป่า จำปากอ
46. จิกนม จิกเขา ยางมะซาง ยางขนุนนก นาสี ศรีกระบี่
47. เฉียงพร้านางแอ เขียงพร้านางแอ คอแห้ง บงนั่ง บงมัน สีฟันนางแอ สันพร้านางแอ
48. ชะนูดต้น ชะนูด นูดต้น แตงชั่ง
49. ชัน ชันตก เต็งดง เต็งตานี ฮาว ยางหมอก
50. ชันพู่ ตะเคียน เคียน แคน ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนจง ตะเคียนไพร ตะเคียนขน ตะเคียนเขา หงอนไก่หลังขาว หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนหิน เหลาเตา อีแรด ตะเคียนราก
51. ชาเรียน ทุเรียนป่า ทุเรียนนก
52. ช้างแหก ช้างแฮะ ช้างไห้ ทุเรียนผี
53. ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก กระซิบ พะยูง หมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย เก็ดดำ อีเฒ่า เก็ดเขาควาย
54. ชุมแพรก เสียดช่อ หงอนไก่ หงอนไก่ขาว หงอนไก่ทะเล ไข่ควาย ดุหุน
55. ชุมแสง
56. ซ้อ ซ้องแมว ร่มม้า สันปลาช่อน
57. ซาก คราก สาตร พันชาด พันซาด
58. แดง สกรอม
59. แดงน้ำ
60. แดงแสม แดงสะแหง แดงดง แดงเหนียว
61. ตะคร้อ เคาะ โจ้ก มะเคาะโจ้ก
62. ตะคร้ำ ค้ำ หวีด 63. ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนชัน
64. ตะเคียนทราย ซวย คันหอก ตะเคียนหอก ตะเคียนสามพอน
65. ตะเคียนหนู เหว เบน ขี้หมวกเปียก
66. ตะบุน ตะบัน
67. ตะแบก เปื๋อย เกรียม เสลา อินทนิล
68. ตะแบกกราย ตะแบกเลือด เปื๋อยเลือด มะเกลือเลือด ปู่เจ้า หามกราย หนามกราย หอมกราย มะขามกราย แสนคำ รกฟ้า ฮกฟ้า เชือก สมอภิเภก สมอไทย สมอดีงู สมอรัด สมอแหน มะนะ สมอชด อู่ชด
69. ตาเสือ มะอ้า มะห่างก่าน มะอ้าแดง มะอ้ายาง
70. ตานเสี้ยน นมฤาษี โพสัย โพอาศัย
71. ติ้ว แต้ว ติ้วส้ม โงงงัง
72. ตีนนก นม สมอนน สวอง ผ่าเสี้ยน กาสามปีก สะพุนทอง
73. ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ สัตบรรณ เทียะ ทุ้งฟ้า กระทุ้งฟ้า ตีนเป็ดพรุ
74. ตุ้มเต๋น ตุ้มลาง อ้า คอเหนียง สะบันงาช้าง ปีกอ้า ลำพูป่า ลำแพนเขา 75. เต็ง แงะ จิก รัง ฮัง เปา
76. เตยนะ เตยหนาม หนาม
77. เติม ประดูส้ม 78. เตียว สะเตียว
79. ทองบึ้ง ท้องบึ้ง ยวน อีแปะ
80. ทัง ทังเขา หมีเหม็น อีเหม็น ตานหก ตันหก ทำมัง กะทังใบใหญ่ ทั่งใบใหญ่
81. เทพาโร จวง จวงหอม การบูรต้น ข่าต้น ตะไคร้ต้น พลูต้น สมุลแว้ง
82. นนทรี ทำเลง อะราง กระถินแดง
83. น่อง ยางน่อง
84. นางเลว หัวช้าง หำช้าง กล้วย มะกล้วย สาแหรก
85. บง ยางบง หมี่ ไก๋ และนี่ก็เป็นต้นไม้ป่าหายาก
86. บุนนาค นากบุด
87. ประดู่ ดู่
88. ประสัก ประสักขาว พังกาหัวสุม ประสักแดง ขลัก ถั่วยาว รุ่ย รังกะได ถั่วดำ
89. ปรู ปรู๋
90. ปอเลียง ปอเลียงฝ้าย
91. โปง อีโปง
92. โปรง โพรง
93. เผิง เนา สะแกแสง กระดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่
94. ฝาหน้อ ฝาละมี ตะพง เบื้องถ้วย เบื้องไท
95. ฝาด ตำเสาหนู เม่าทะเล
96. พญาไม้ ขุนไม้
97. พนอง เชื่อม
98. พรมคด บงคต ขวัญข้าว เหมือดคน
99. พระเจ้าห้าพระองค์
100. พลวง ตึง กุง เหียง กราด สะแบง ชาด
101. พลอง พลองกินลูก
102. พลับ มะพลับ ดำดง สังทำ เนียน ตะโก ดำ นางดำ ไหม้ นั่งจ้อย จัน ลำบิด กล้วยฤาษี เฮี้อนกวาง ตานดำ กาจะ มะเกลือ มะริด ถ่านไฟผี เม่าเหล็ก ตะโกพนม สาวดำ ริเภา ริบู
103. พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมดง
104. พะวา ละวา วา ป้อง มะป่องต้น มังคุดป่า ขวาด ขวากเหลือง ชะมวง ส้มมวง โมง หมากโมง มะดันป่า
105. พันขำ สะเดาปัก สักน้ำ สักทะเล จันทร์กะพ้อ ซี ดำด่าง
106. พันตัน พันตาล มังตาล ทังดาย ค่ายโซ่ ทะโล้
107. พิกุลป่า พิกุล พิกุลเขา กุน ขากุน ตรน
108. พุด พุดหนอง ข่อยหิน ข่อยด่าน ไข่เน่า รักนา คมขวาน กระมอบ ตำมอกหลวง
109. ไพ ลิไพ มะกล่ำต้น มะกล่ำทาช้าง มะโหกแดง
110. มะเกิ้ม มะเหลี่ยม มะกอกเหลี่ยม มะจิ้น มะกอกเลือด มะกอกเกลื้อน มะเลื่อม มะกอกเลื่อม
111. มะค่าแต้ มะค่าลิง มะค่าหนาม กลิ้ง อ้ายกลิ้ง
112. มะค่าโมง มะค่าใหญ่ มะค่าดง เบง
113. มะคำไก่ เทียนขโมย สองกระดอง
114. มะซาง ซาง หนามซาง ละมุดสีดา
115. มะแฟน หมากแฟน แทน กะตีบ
116. มะม่วงป่าทุกชนิด
117. มังคะ มังคาก
118. เมี่ยงอาน สอม กะอาม กระทงลอย
119. โมกมัน โมกน้อย มูกน้อย
120. โมกหลวง โมกใหญ่ มูกหลวง ยางพุด
121. ยมหอม สุเหรียน
122. ยมหิน มะยมหิน สะเดาช้าง สะเดาหิน
123. ยูง อีโต้
124. รัก ฮัก รักใหญ่
125. รักเขา
126. รากเหลือง ฮากเหลือง
127. ราชครูดำ
128. รายา สะระยา สยาแดง
129. แร้ แหร แหรช่อ
130. เลียง เลียงมัน ไย ไยด้าย
131. เลี่ยน แก่นแห้ง
132. เลือดควาย เลือดม้า สีซวง
133. สงแก สังแก เขยหลาย
134. สนเขา สน เกี๊ยะ จ๋วง ไต้ แปก
135. สนสามพันปี สนสร้อย สนพางกระรอก
136. สบ ปรก หอม
137. สมพง สมพุง กะปุง กะพง งุ้น
138. สยาขาว สยาเหลือง สยา มารันตี เมอรันตี
139. สองสลึง ยายบู่ เสม็ดทุ่ง
140. สะเดา สะเลียม กะเดา เดา เทียม
141. สะทิต ตาทิต สะทิบทอง คางคก สะทิบ สิไหรคางคก
142. สักขี้ไก่ กะเบียด เบียด
143. ส้าน แส้น มะส้าน มะตาด
144. สาย กาสาย แสนตาล้อม
145. สารภีป่า สารภี มะนาวก๋าน
146. สีเสียดเปลือก ทองสุก หนานหิน เลือดนก
147. สีเสื้อ ผีเสื้อหลวง
148. หมักมื่อ ทะลอก มะพอก มะคลอด พอก ตะโลก เหลอะ
149. หลันตัน กะลันต้น ตะเคียนใบปด ยางดำ
150. หลุมพอ สลุมพอ กะลุมพอ หลุมพอทะเล หลุมพอเลือด
151. หว้า มะห้า ห้า แดงควน แดงเขา เมา ชมพู่
152. หัวเต่า ขี้ผึ้ง 153. หัวแมงวัน มะม่วงหัวแมลงวัน มะม่วงแมงวัน
154. เหรียง เรียง กะเหรี่ยง สะเหรี่ยง สะตอ ลูกดิ่ง
155. อบเชย ฮางแกง ฮังไก๊ กะเชียด มหาปราบ
156. เอียน เอี้ยน
157. แอ๊ก
158. โอบ ขานาง เปลือย เปื๋อยนาง กะปิ ข้าวสาร ดีหมี หมากดูก ตะเคียนเผือก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้